Temettü

Temettü, bir diğer adı ile kâr payı dağıtımı demektir. Hissedarlarına temettü dağıtımı yapmakta olan şirketler her dönem elde ettikleri kâr marjının bir kısmını hisse senedi sahiplerine yani şirket ortaklarına dağıtmakla hükümlüdür. Ortaklık hakkını temsil eden temettü, tüm yatırımcılara mevcut portföyünde bulunan hisse senedi miktarına göre dağıtılmaktadır. Temettü oranları her dönem için farklılık gösterdiği için mevcut şirket ortaklarının her dönem yakından takip ettiği verilerden birisidir.

Temettü dağıtımı yapan şirketlerin o dönem içerisinde elde ettiği kâr marjı, o dönemin ödenecek kâr payı oranının belirlenmesinde yardımcı etken olarak bilinmektedir. Temettü dağıtımı ise, şirketlerin yıllık dönem net kâr marjı içerisinden vergi ve diğer masrafları çıkardıktan sonra dağıtılan paraya denilmektedir.

Tüm masraflar çıkarıldıktan sonra, elde kalan paranın en az %20lik kısmının temettü olarak dağıtılması gerekmektedir. Temettü olarak dağıtılacak miktar veya oran yönetim kurulunun teklifi ile şirket genel kurulunda alınmaktadır.

Temettü Nasıl Alınır?

Temettü geliri elde edebilmek için bireylerin o şirketin hisse senetlerine sahip olması gerekmektedir. Temettü sistemi, temettü dağıtımından bir gün önce alınmış hisselere de dağıtım yapacak şekilde tasarlanmıştır.

Temettü dağıtımının yapılacağı tarih ise ilk olarak genel kurul onayından geçmekte daha sonrasında ise hissedarlara duyurulmaktadır. Temettü paylarının dağıtımının yapılacağı günün sabahına kadar o şirketin hisse senetlerine sahip olan hissedarlar temettü dağıtımından faydalanabilmektedir.

Dağıtılacak olan temettü bedeli ise nakit olarak hissedarların yatırım hesaplarına yatırılmaktadır. Bedelsiz hisse olarak dağıtım yapılacak olması durumunda da yine bu hisselerin dağıtımları bireylerin yatırım hesaplarına yapılmaktadır.

Temettü Dağıtımı Nedir?

Temettü dağıtımı, şirketlerin yıllık dönem net kâr marjı içerisinden vergi ve diğer masrafları çıkardıktan sonra dağıtılan paraya denilmektedir. Tüm masraflar çıkarıldıktan sonra, elde kalan paranın en az %20lik kısmının temettü olarak dağıtılması gerekmektedir.

Temettü dağıtımı yapan şirketler genellikle yatırımcılar tarafından çok daha fazla tercih edilmektedir çünkü temettü dağıtımı oranları yüksek veya iyi olan şirketler kendi yatırımcılarına daha fazla güven vermekte ve rakiplerine göre daha fazla kazanç potansiyeli sağlamaktadır. Yatırımcılarına hem sermaye getirisi hem de temettü getirisi sağlayan hisse senetleri daha iyi olarak değerlendirilmektedir.

Temettü Nasıl Dağıtılır?

Temettü dağıtımı yapmakta olan şirketin dönemlik net kâr marjı içerisinden vergi ve diğer giderler çıkartıldıktan sonra kalan miktarın minimum %20lik kısmı temettü olarak dağıtılmaktadır. Temettü dağıtım şekilleri ise çoğunlukla iki şekilde yapılmaktadır.

  • Nakit Ödeme
  • Hisse Senedi ile Ödeme

Bu iki ödeme yöntemine ek olarak da bazı şirketler temettü dağıtımlarının bir kısmını nakit ve bir kısmını da hisse senedi olarak eş zamanlı yapabilmektedir. Bedelsiz sermaye artırımı yapan şirketler ise temettü dağıtımlarını sadece hisse senetleri ile yapmaktadır.