KDV Hesaplama (Dâhil ve Hariç Hesaplama)

Aşağıdaki KDV hesaplama aracında işlem türünü seçtikten sonra istenen bilgileri giriniz ve hesapla butonuna basınız.

Tutar
Vergi Tutarı
KDV Dahil Tutarı
Genel Toplam

KDV Nedir?

Katma Değer Vergisi, mal veya hizmetin üretiminden tüketimine kadar geçen zaman diliminde meydana gelen değer artışının (katma değerin) alıcı tarafından satıcıya vergi halinde ödenmesidir.

Türkiye'de uygulanan KDV oranları nelerdir?

Her ülkenin KDV uygulaması farklıdır. ülkemizde, ürünün ihtiyaç açısından zaruriyet derecesine göre %1, %8 ve %20 olmak üzere toplam üç çeşit KDV oranı uygulanır.

Temel tüketim ürünleri (ekmek vb.), ile lüks olmayan barınma ihtiyaçlarına %1 oranında KDV uygulanırken, unlu mamuller harici lüks olmayan temel tüketim mallarından (süt, yumurta, peynir vb.) %8 oranında KDV alınır. %20 KDV uygulanan mallar ise, temel tüketim olmayan ürünlerdir.

Bunlar genellikle telekomünikasyon ürünleri, beyaz eşyalar, mobilyalardır ve zorunlu olarak ihtiyaç duyulmayan bazı gıda mallarıdır.

Gelirler İdaresi Başkanlığı - Güncel KDV Oranları

Kdv Nedir

KDV ne zaman beyan edilir ve ne zaman ödenir?

Aylık olarak beyanname verenler, herhangi bir ayın beyannamesini ilgili ayı takip eden ayın en geç 24. günü akşamına kadar vermekle yükümlüdür. ödeme ise, beyanname verilen ayın en geç 26. günü akşamına dek yapılmalıdır. Tüketiciler ise KDV'yi halihazırda mal ya da hizmeti satın alırken malın fiyatıyla birlikte öder.

İndirilecek KDV Nedir?

İşletmelerin teslim aldıkları mal ve hizmetlerde satıcıya ödedikleri katma değer vergisi tutarlarının toplamına verilen addır.

2024 KDV Oranları Nedir?

KDV oranları, çeşitli mal ve hizmet grupları için farklı oranların uygulandığı bir değişkendir. Bu nedenle ilgili mal ve hizmet gruplarına göre KDV oranının ne olduğunu bilmeniz gerekmektedir. Daha sonra KDV hesaplama programı ile rahat bir şekilde KDV hesabı yapabilirsiniz. Listedeki bütün hizmetleri ya da mal gruplarını yazmak yerine özet bir bilgi geçmek istiyoruz.

Bu noktada ilgili kanunun ekli (I) sayılı listede yer alan ürün ve hizmet grubu için %1, ekli (II) sayılı listedeki ürün ve hizmet grubu için %8, ekli listede yer almayıp vergiye tabi olan hizmetler ve mallar için %20 şeklinde belirlenmiştir. İlgili listeye ulaşmak için “KDV oran tablosu” şeklinde araştırma yapabilirsiniz. Bu işlemlerden sonra KDV hesaplama aracı ile KDV hesabı yapmaya geçebilirsiniz.

KDV'si yüzde 1'e indirilen gıda ürünleri neler?

Bunlar pirinç, makarna, et, balık, süt ve süt ürünleri, peynir, yumurta, yemeklik yağlar, meyveler, sebzeler, kuruyemişler, bakliyat çeşitleri, şeker ve şekerli ürünler, çay, kahve, su gibi insanlarımızın günlük hayatlarında sık tükettikleri gıdalardır.

Kdv Hesaplama

KDV Hesaplama Nasıl Yapılır?

KDV hesaplama nasıl yapılır sorusunun cevabını aşağıda bulabilrsiniz. Aşağıdaki kdv hesaplama formülü kullanılarak kolayca hesaplanmaktadır.

KDV Hesaplama Formülü

KDV hesaplama formülü: KDV hesaplamak için gereken iki tür kdv hesaplama formülü bulunmakatadır. KDV dhail ve KDV hariç hesaplama, aşağıda bu formüller ile nasıl hesaplama yapacağınızı bulabilirsiniz.

KDV Dahil Hesaplama

KDV dahil hesaplama formülü: (Net Tutar) x [1 + (Vergi Oranı/100)]

Bu formüle göre 1000 TL + %20 KDV şu şekilde hesaplanır: 1000 x (1 + 20/100) = 1000 x (1 + 0,20) = 1000 x 1,20 = 1200 TL

KDV'nin nasıl hesaplanacağını örneklerle şu şekilde açıklayabiliriz.

  • örneğin sadece KDV tutarını şu şekilde hesaplayabiliriz. Mal fiyatının 2000 TL olduğunu farz edelim. KDV oranı da 0,08 (%8) olsun. KDV tutarı 2000 x 0,08 = 160 TL şeklinde bulunacaktır.
  • KDV dahil hesaplama yapılacaksa bunu da aynı örnek üzerinden şu şekilde yapabiliriz. 2000 x 1,08 = 2160 TL şeklinde bulunacaktır.
  • KDV hariç hesaplama yapılacaksa, onu da şu şekilde yapabiliyoruz. 2000 / 1,08 = 1851,85 TL

Bu gibi hesaplama işlemleri ile uğraşmak istemiyorsanız web sitemizin KDV hesaplama bölümünden ilgili hesaplamaları kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Ayrıca doğru bir şekilde işlem yapmanızın hesaplarınızın tutması gibi bir avantajı vardır.

Bu nedenle muhasebeciler, mali müşavirler vb. işlerle uğraşan kişiler, KDV dahil ve hariç tutarlarını bu şekilde hesaplayabilmektedir.

KDV Hariç Hesaplama

KDV hariç hesaplama, belli bir mal veya hizmetin hariç fiyat üzerinden satılması sırasında kullanılmaktadır. örneğin 2160 TL ‘lik %8 KDV oranlı bir satış yaptığınızı farz edelim. Hariç hesaplaması şu şekilde olacaktır. 2160 / 1,08 = 2000 TL. Bu, 2160 TL'nin 2000 TL'sinin mal ve hizmet fiyatı, 160 TL'sinin ise KDV fiyatı olduğunu göstermektedir.

Bu nedenle hariç hesaplamalarda bölme işlemi kullanılmaktadır diyebiliriz. Ayrıca KDV hesaplama işlemleri hariç ve dahil olarak iki şekilde yapılabileceği gibi, sadece KDV tutarının hesaplandığı zamanlar da mevcuttur. Bu gibi zorluklarla karşılaşmamak adına Dovizmix üzerinden KDV hesaplama programını kullanabilir ve doğru bir şekilde işlem yapabilirsiniz.

KDV hariç hesaplama formülü: (Brüt Tutar) / [1 + (Vergi Oranı/100)]

Bu formüle göre %20 katma değer vergisi dahil edilmiş brüt tutar 1180 TL ise KDV hariç tutar şu şekilde hesaplanır: 1180 / (1 + 20/100) = 1200 / (1 + 0,20) = 1200 / 1,20 = 1000 TL

KDV Dahilden KDV Hariç Nasıl Hesaplanır?

KDV dahilden hariç fiyatını bulmak için şu şekilde hesap yapılmaktadır. %20 KDV oranının mevcut olduğu bir hizmetin, 3540 TL'ye yapıldığını varsayalım. İlgili tutar, KDV dahil tutardır. Ancak beyanname verileceği zaman ve özellikle muhasebe kayıtlarında bu tutardan KDV tutarının ayrılması, yani KDV hariç tutarın bulunması gerekmektedir.

Bu da KDV hariç formülüyle, yani 3540 / 1,18 = 3000 TL olarak bulunabilmektedir. Bu noktada ilgili tutarın 3000 TL'lik kısmının mal ve hizmet fiyatı, 540 TL'lik kısmının ise KDV tutarı olduğu belirtilmektedir. KDV hesaplama aracı kullanarak da Dovizmix üzerinden bu tutarları hesaplayabilirsiniz. Dovizmix, doğru hesaplama yapabilmeniz için gereken sistemi sizlere sunmaktadır.

Kdv Dahil Hesaplama

%20 KDV Hesaplama

20 KDV Hesaplama: Belli mal ve hizmet gruplarının %1 ve %8 şeklinde KDV oranıyla vergilendirildiğinden bahsettik. Bu mal ve hizmet grupları dışında kalan ve vergilendirme gerektiren her türlü mal ve hizmet işlemi için %20 KDV uygulanmaktadır. İlgili hesaplama işlemleri sırasıyla şu şekilde yapılmaktadır. 1000 x 0,20 = 200 TL – Tek KDV tutarı | 1000 x 1,20 = 1200 TL – Dahili KDV tutarı | 1200 / 1,20 = 1000 TL Harici KDV tutarı.

Bu gibi hesaplamalar sayesinde KDV tutarı bulunabilmekte ve muhasebeciler, mali müşavirler, beyanname verirken hata yapmaktan kaçınabilmektedir. KDV hesaplama aracı kullanarak bu gibi unsurlara gerek kalmadan direkt olarak KDV hesaplayabilirsiniz. Böylelikle çok daha doğru bir şekilde ilgili hesaplama işlemlerini yapmış olacaksınız.

%8 KDV Hesaplama

8 KDV Hesaplama: %8 KDV söz konusu olduğunda, ilgili tutarlar şu şekilde hesaplanmaktadır. örneğin sadece KDV tutarı hesaplanıyorsa, 1000 x 0,08 = 80 TL şeklinde salt KDV tutarı hesaplanabilmektedir. Dahil olarak KDV hesaplama yapılacaksa, 1000 x 1,08 = 1080 TL bulunacaktır. KDV hariç olarak hesaplanacaksa ve toplam tutar 1080 TL'yse şu şekilde hesaplanacaktır. 1080 / 1,08 = 1000 TL şeklinde hesaplama yapılır.

Bu tür karmaşık görünen işlemlerle uğraşmak istemiyorsanız, KDV hesaplama programı kullanabilirsiniz. Belirlenen bazı hizmet ve mal grupları için %8 KDV oranı belirlenmiştir ve zaman zaman dahil – hariç tutar üzerinden satış yapılabilmektedir. Bu, tamamen işletmenin fiyat politikalarına bağlı olarak değişebilen bir şeydir.

%1 KDV Hesaplama

1 KDV Hesaplama: Yüzde 1 KDV'nin hesaplanması için üç örnek gerekmektedir. örneğin sadece KDV tutarı hesaplanacaksa 1000 TL'lik bir malın KDV tutarı 1000 x 0,01 = 10 TL şeklinde olacaktır. Sonraki aşamada KDV dahil hesaplama yapılacaksa 1000 x 1,01 = 1010 TL şeklinde olacaktır. KDV hariç hesaplama yapılacaksa, toplam tutarın olduğu 1010 TL şu şekilde işlem görür. 1010 / 1,01 = 1000 TL şeklinde hesaplanacaktır. KDV hesaplama işlemi KDV oranı %1 olduğu takdirde bu şekilde yapılmaktadır.

KDV hesaplama programı ile hesaplandığında da aynı sonuçların ortaya çıktığını göreceksiniz. Belli mal ve hizmet grubu için %1 KDV oranı belirlenmiştir. İşletmeler, politikalarına göre KDV dahil ya da KDV hariç tutar üzerinden satış işlemi gerçekleştirmektedir. Dolayısıyla KDV hesaplama aracı ile bu tutarlar kolay bir şekilde hesaplanabilmektedir.

Dövizde KDV Hesaplama

Dövizde KDV Hesaplama yapılır mı? Son dönemdeki haberler sonrası herkesin sorduğu sorular arasında euro kdv hesaplama, dolarda kdv hesaplama gelmektedir. Hali hazırda böyle bir uygulama bulunmamaktadır. Bize göre, "döviz almak veya satmak katma değer yaratmadığı" için verginin tanımıyla çelişmektedir. Bu sebeple döviz kdv hesaplama işlemi şuan için yapılamaz.