Nominal GSYH

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) rakamına net dış alem ve faktör gelirlerinin eklenmesi ile hesaplanır.

Dış alem ve faktör gelirlerine örnek olarak bir ülkenin yurt dışında yaşayan vatandaşları ile şirketlerinin o ülkeye transfer ettikleri kar payları, faiz gelirleri, işçi döviz girişleri ile yurtdışından alınan hibeler ve yardımlar gösterilebilir.

Aynı şekilde yukarıdaki nitelikte o ülkeden başka ülkelere transfer edilen fonlar da net dış alem ve faktör giderleri olarak adlandırılırlar.

Eğer net dış alem ve faktör gelirleri pozitifse GSMH GSYH'dan büyük, aksi takdirde ise küçüktür.