Net Bugünkü Değer

Başta proje finansmanı olmak üzere uzun vadeli her türlü yatırım kararlarında kullanılır. NBD hesaplamadaki amaç herhangi bir yatırım kararının alınıp alınmaması ile ilgilidir. NBD’si pozitif olan yatırımlar her zaman katma değer sağlarlar. NBD’si negatif olan yatırımlar hiç bir katkı sağlamadıkları gibi şirketin veya bireyin refahında erimeye neden olurlar.Eğer bir yatırım kısatlaması yoksa rasyonel olan NBD’si pozitif olan tüm yatırımlarla ilgili olumlu karar almaktır.Sermaye kısıtlaması olduğu zamanlarda ise pozitif NBD’lerden tutarı en yüksek olandan başlayarak yatırım kararı alınmalıdır.NBD hesaplaması için ilerideki nakit akımlarının mümkün olduğunca gerçeğe yakın ve uygun sermaye fırsat maliyetini tahmin edilmeleri en önemli kriterlerdir.