BIST 100

BIST100, Borsa İstanbul’da işlem görmekte olan ve gerek piyasa gerekse işlem hacmi açısından en yüksek hacme sahip 100 hisse senedinin güncel performansını ölçmek ve yansıtmak için kullanılan göstergedir. Ayrıca, Türk borsasının göstergesi olarak da kabul edilmektedir ve işlem kodu ise XU100 olarak bilinmektedir.

BIST100 endeksi, Borsa İstanbul’un en popüler endeksleri arasında yer almaktadır ve büyük/küçük yatırımcı fark etmeksizin herkes tarafından dikkatle takip edilmektedir. Bu durumun temel sebebi ise borsanın düşüş ve yükseliş eğilimlerine bu endeksin yorumlanması ile belirlenmesidir. Kısaca özet geçmek gerekirse bu endeks içerisinde yer alan 100 şirketin hisse senedi borsanın genel performansını ortaya koymaktadır.

 

Borsa İstanbul’da işlem görmekte olan hisse senetleri her yıl 4 kez kontrol edilmekte ve BIST100 endeksine dahil edilip edilmeyeceği kararları alınmaktadır. Fiili Dolaşımdaki Paylar (FPD), günlük ortalama işlem hacmi ve piyasa değerine göre büyükten küçüğe olacak şekilde sıralanır ve her iki sıralama türünde de en üst sırada yer alan hisse senetleri BIST100 endeksine eklenmeye hak kazanır.

 

Dönemsel değişiklik olması halinde ise bu değişiklikler ilgi endeks dönemi başlamadan en az 10 gün önce duyurulmaktadır.

 

BIST100 endeksine dahil edilecek olan hisse senetleri birtek A ve B gruplarından seçilmektedir. Diğer bir açıklama ile C ve D grubu hisse senetleri kati suretle BIST100 endeksine dahil edilmemektedir. Çünkü C ve D grubunda yer alan endeksler A ve B grubunda yer alanendekslere göre daha çok risk barındırmaktadır.

BIS100 endeksi her 3 ayda bir olacak şekilde yenilenmektedir ve değişim süreci şu aylarda gerçekleşmektedir;

  • Ocak-Mart, Nisan-Haziran, Temmuz-Eylül, Ekim-Aralık

 

Özetle BIST100

  • BIST100, Borsa İstanbul’da işlem görmekte olan ve gerek piyasa gerekse işlem hacmi açısından en yüksek hacme sahip 100 hisse senedinin güncel performansını ölçmek ve yansıtmak için kullanılan göstergedir.
  • BIST100’ün işlem kodu XU100 olarak bilinmektedir.
  • BIST100, Ocak-Mart, Nisan-Haziran, Temmuz-Eylül, Ekim-Aralık olacak şekilde 3 aylık periyotlar ile yeniden belirlenmektedir.
  • BIST100 endeksine eklenecek olan hisse senetleri sadece A ve B gruplarından seçilmektedir. Diğer bir anlatım ile C ve D grubu hisse senetleri kesinlikle BIST100 endeksine dahil edilmemektedir çünkü C ve D grubunda yer alan endeksler A ve B grubunda yer alan endekslere göre daha çok risk barındırmaktadır.