Hazine Bonosu

Hazine bonosunun özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:Bunların dışında üzerlerinde hiç bir ibare bulunmaz. İhraç sırasında alınırken veya daha sonra alım satıma konu olurken ödenecek veya tahsil edilecek tutar(ana para) nominal tutarın o anki piyasa getiri oranından iskonto edilmesi suretiyle hesaplanır.

Hesaplama yapılırken ya her 100 Türk Lirası nominal tutar için birim fiyattan yola çıkılarak ya da doğrudan nominal tutarın piyasa getiri oranından iskonto edilmesiyle bulunur.

Hazine bonolarında birim fiyat veya ana para tutarı hesaplanırken ihraç sırasında yani birincil finansal piyasa işlemi olduğunda bir yıl 364 gün kabul edilir.İkincil finansal piyasada işlem gördüklerinde bir yıl 365 gün olarak ele alınır.