Girişim

Girişim; en kısa tabiri ile, bir işe başlama, bir işe girişme anlamındadır. Kişiler ya da işletmeler bir işe girişirken sıkı bir organizasyon yapmalı, fon sağlamadaki tüm imkan ve olanakları araştırmalı ve kullanmalı, yenilikçi bir fikirle işletmeyi diğer işletmelerden ayırmalıdır.

Girişimcilik risk alma, sermayenin sağlanması, üretim faktörlerinin koordinasyonu gibi konular ele alınarak açıklamaya çalışılmıştır. Girişimciliğin 15 anahtar sözcüğü şunlardır.

Girişim, yönetim, sahiplik, değer yaratma, yeni işletme, değişim yaratma, strateji oluşturmak, yetki ve sorumluluk, büyüme isteği, üretim yolları ve kaynaklardır. Ayrıca, fırsatların peşinden koşma, bulma/yaratma/başlatma, belirsizlik/risk alma/risk yönetimi, kişisel fayda/ kâr arzusu ile yenilik/yeni pazar ve yeni ürünlerdir.

İrlanda asıllı Fransız iktisatçı Richard Cantillon girişimciyi, henüz belirginleşmemiş bir bedelle satmak üzere üretim girdilerini ve hizmetleri satın alan kişi olarak tanımlamıştır.

Bir başka Fransız iktisatçı Jean Baptise Say’e göre de girişimci risk üstlenme kadar üretim girdilerini örgütlenme ve yönetme niteliğine sahip olması gereğini belirtmiştir.

Avusturyalı iktisatçı ve siyaset bilimci Joseph Alois Schumpeter ise ekonomik kalkınmada, insan kaynaklarının temel yapı taşlarından birisi olarak girişimcinin yenilikçi ve dinamik olma özelliğinin ön planda olduğunu belirtmiştir. .Girişimci toplumda değişim yaratacak kişidir.

Girişimcinin Özellikleri

Girişimci kişi, kâr etmek için üretim faaliyetlerini bir araya getiren ve bunları uygulayarak organize eden kişidir. Girişimci kişi bazı özellik ve yeteneklere sahip olmak durumundadır.

Organizasyon becerisi

Girişimci, işletmeye dahil tüm aldığı kararları iyi organize edebilmelidir. Bu yeteneği ona iş alanında başarı ve işletmeye kâr olarak geri dönecektir.

Atıl kapasitenin değerlendirilmesi

Atıl kapasite; bir işletmenin üretim kapasitesinin normalin altında olmasıdır. Girişimci yeri geldiğinde bu kapasiteyi de değerlendirmelidir.

Risk alması

Risk girişimin temel unsurlarındandır. Her girişim bir risktir. Girişimci kişi işe başladığı andan itibaren, işletmeye ait tüm riskleri kabul etmiş demektir.

Fırsatları görebilmesi ve değerlendirebilmek

Bir girişimci, girişim yapmak istediği iş ve alanla ilgili tüm fırsatları görmek ve değerlendirmek zorundadır.

Tetikte olması

Girişimci, girişim yaptığı alanda içten ve dıştan gelecek tüm tehlike ve risklere karşı tetikte olmak zorundadır.