Faiz

Faiz oranı risksiz getiri oranı ile risk priminin toplamından oluşur. Paranın zaman değerini belirleyen en önemli faktörlerden biridir. Diğerleri ise beklenen getiri oranı ve sermaye maliyetidir.Faiz oranı dönemsel faiz oranı, yıllık basit faiz oranı veya bileşik faiz oranı olarak ifade edilebilirler.

Dönemsel faiz oranı belirli bir dönemin sonunda ödenecek veya tahsil edilecek olan faiz tutarını belirlemekte kullanılır.Yıllık basit faiz oranı dönemsel faiz oranının bir yılın tamamı için hesaplanan faiz oranıdır.

Bileşik faiz oranı, birbirini izleyen birkaç eşdeğer dönem boyunca anapara ve faiz tutarlarının sürekli borçlanılması veya borç verilmesi durumunda elde edilecek kümüle faiz tutarını tespit etmek amacıyla kullanılan faiz oranıdır.Bileşik faiz oranı hesaplamasında en çok yıllık bileşik faiz oranı kullanılır.Bileşik faiz oranının sadece bir yıl içerisindeki eşdeğer dönemlerinin karşılığıdır.