Dealer

Kendi nam ve hesabına menkul kıymet alım ve satımı yapan kişilerdir.

Dealer sıklıkla "broker" ile karıştırılmaktadır. Broker bir kurum adına, alıcı ve satıcı arasında aracılık faaliyetinde bulunan, özetle "temsilci" statüsündeki kişidir. Dealer ile broker arasındaki fark dealer olarak adlandırılan kişilerin üçüncü kişiler adına değil kendileri ya da çalıştıkları kurum adına alım satım işlemi yapmalarıdır. Broker müşterisinden gelen emri borsaya ileterek karşılığında komisyon geliri elde ederken, dealer kendi sermayesi ile spekülasyon yaparak kazanç sağlamaya çalışmaktadır.

Dealer likidite sağlayacı ve piyasa yapıcı görevini üstlenir. Dealer adlandırılması ile profesyonel bir iş olarak menkul kıymet alımı ve satımı ile uğraşan kişi ve kurumlar tanımlanmaktadır. Dealer'ların müşteri portföyleri vardır ve çoğu zaman alım ve satımlarını müşterilerine karşı gerçekleştirirler. Piyasada kar elde etmek amacıyla kendi adına alım-satım yapan kişiler aynı zamanda "Trader" olarak da adlandırılmaktadır. Bu iki kavram da birbirinden ayrılmaktadır, bu ayrımı kabaca şu örnekle açıklamak mümkündür;

Araba almak ve kullanıp bir süre sonra satmak isteyen kişi "Trader", ikinci el arabaları piyasadan toplayıp kendi araç portföyünü oluşturan ve bu araçları daha yüksek fiyata satmaya çalışan gerçek veya tüzel kişi ise "Dealer" olarak görülebilir.

Dealer Broker'ın müşterisidir, Trader ise Dealer'ın müşterisi konumundadır diyebiliriz.