Risk Primi

Yatırım yapanların veya borç verenlerin alıkları risklerin niteliğine bağlı olarak risksiz getiri oranı üzerine ilave olarak talep ettikleri oranıdır.Risk primi işlemin türüne,vadeye ve alınan teminatların niteliğine göre değişebilir.