Milli Gelir

Amortisman harcamaları bir ekonomide belirli bir dönemde makine, teçhizat, fabrika binaları, vb. demirbaşlardaki yıpranmaları telafi etmek amacıyla yapılan nihai harcamalardır. GSMH'den amortisman harcamaları düşüldükten sonra safi hasıla rakamına ulaşılır.Safi harcamaların içerisinde katma değer vergisi(KDV),özel tüketim vergisi(ÖTV) gibi dolaylı vergiler de dahildir.Safi hasılayı dolaylı vergilerin etkisinden arındırdığımızda o ülkede belirli bir dönemde elde edilen milli gelir rakamına ulaşırız.Milli gelirin nüfus başına bölünmesi ile kişi başına milli gelir rakamı elde edilir.Milli gelir rakamına emeklilik gibi ödemelerin ilave edilmesi ile kişisel gelirlerin toplamı elde edilir. Kişisel gelir toplamından gelir vergisi,kurumlar vergisi gibi doğrudan ödenen vergiler düşülünce harcanabilir gelir rakamı bulunur.

Döviz - Para Çevirici
Ekonomik Takvim
  • Bugün
14:30
Hindistan INR

Döviz Rezervleri ($) (Haftalık)

15:30
Amerika USD

Tarım Dışı İstihdam (Mart)

15:30
Amerika USD

İşsizlik Oranı (Mart)

15:30
Amerika USD

Geniş Tanımlı İşsizlik Oranı (Mart)

15:30
Amerika USD

İmalat Sektörü İstihdamı (Mart)

15:30
Amerika USD

Özel Sektör İstihdamı (Mart)

15:30
Amerika USD

Kamu Sektörü İstihdamı (Mart)

15:30
Amerika USD

Saatlik Kazançlar ($) (Mart)

15:30
Amerika USD

Saatlik Kazançlar ($ Değişim) (Mart)

15:30
Amerika USD

Saatlik Kazançlar (Aylık) (Mart)

15:30
Amerika USD

Saatlik Kazançlar (Yıllık) (Mart)

15:30
Amerika USD

Ortalama Çalışma Saati (Mart)

15:30
Amerika USD

İşgücüne Katılım Oranı (Mart)

15:15
Kanada CAD

Döviz Rezervleri ($) (Mart)

16:45
Amerika USD

Hizmet Sektörü PMI (Final) (Mart)

16:45
Amerika USD

Bileşik PMI (Final) (Mart)

16:00
Brezilya BRL

Hizmet Sektörü PMI (Mart)

16:00
Brezilya BRL

Bileşik PMI (Mart)

16:00
Rusya RUB

Tüketici Güven Endeksi (1.Çeyrek)

17:00
Amerika USD

ISM İmalat Dışı İşletme Endeksi (Mart)

17:30
Amerika USD

ECRI Büyüme Göstergesi (Haftalık)

17:30
Amerika USD

ECRI Büyüme Göstergesi (Yıllık) (Haftalık)

17:00
Amerika USD

ISM İmalat Dışı Yeni Sipariş Endeksi (Mart)

17:00
Amerika USD

ISM İmalat Dışı İstihdam Endeksi (Mart)

17:00
Amerika USD

ISM İmalat Dışı Fiyat Endeksi (Mart)

17:00
Amerika USD

ISM İmalat Dışı Endeks (Mart)

18:00
Brezilya BRL

Döviz Rezervleri ($) (Mart)

18:00
Türkiye TRY

Otomotiv Satışları (ODD) (Mart)

18:00
Türkiye TRY

Otomotiv Satışları (Yıllık) (Mart)

18:00
Türkiye TRY

Otomobil Satışları (Mart)

18:00
Türkiye TRY

Otomobil Satışları (Yıllık) (Mart)

18:00
Türkiye TRY

Hafif Ticari Araç Satışları (Mart)

18:00
Türkiye TRY

Hafif Ticari Araç Satışları (Yıllık) (Mart)

18:00
Türkiye TRY

BES Katılımcıların Fon Tutarı (TL) (Haftalık)

18:00
Türkiye TRY

BES Katılımcıların Faizsiz Fon Tutarı (TL) (Haftalık)

18:00
Türkiye TRY

BES Devlet Katkısı Fon Tutarı (TL) (Haftalık)

18:00
Türkiye TRY

BES Faizli Devlet Katkısı Fon Tutarı (TL) (Haftalık)

18:00
Türkiye TRY

BES Faizsiz Devlet Katkısı Fon Tutarı (TL) (Haftalık)

18:00
Türkiye TRY

BES Şirketlerin Katılımcılarının Toplamı (Haftalık)

18:00
Türkiye TRY

BES Katkı Payı Tutarı (TL) (Haftalık)

18:00
Türkiye TRY

BES Yatırıma Yönlenen Tutar (TL) (Haftalık)

18:00
Türkiye TRY

OKS Çalışanların Fon Tutarı (TL) (Haftalık)

18:00
Türkiye TRY

BES Katılımcıların Faizli Fon Tutarı (TL) (Haftalık)

18:00
Türkiye TRY

OKS Faizli Fon Tutarı (TL) (Haftalık)

18:00
Türkiye TRY

OKS Faizsiz Fon Tutarı (TL) (Haftalık)

18:00
Türkiye TRY

OKS Faiz Bilgisi İletilmeyen Fon Tutarıı (TL) (Haftalık)

18:00
Türkiye TRY

OKS Katkı Payı Tutarı (TL) (Haftalık)

18:00
Türkiye TRY

OKS Çalışan Sayısı (Haftalık)

18:00
Türkiye TRY

OKS Sertifika Sayısı (Haftalık)

18:00
Türkiye TRY

OKS İşveren Sayısı (Haftalık)

18:00
Türkiye TRY

BKM Genel Kartlı Ödeme Endeksi (Şubat)

18:00
Türkiye TRY

BKM Genel Kartlı Ödeme Endeksi (Yıllık) (Şubat)

18:00
Türkiye TRY

BKM Genel Kartlı Reel Ödeme Endeksi (Şubat)

18:00
Türkiye TRY

BKM Genel Kartlı Reel Ödeme Endeksi (Yıllık) (Şubat)

18:00
Türkiye TRY

BKM Hanehalkı Kartlı Ödeme Endeksi (Şubat)

18:00
Türkiye TRY

BKM Hanehalkı Kartlı Ödeme Endeksi (Yıllık) (Şubat)

18:00
Türkiye TRY

BKM Hanehalkı Kartlı Reel Ödeme Endeksi (Şubat)

18:00
Türkiye TRY

BKM Hanehalkı Kartlı Reel Ödeme Endeksi (Yıllık) (Şubat)

18:00
Türkiye TRY

PETDER Benzin Satışları (M3) (Ocak)

18:00
Türkiye TRY

PETDER Benzin Satışları (Yıllık) (Ocak)

18:00
Türkiye TRY

PETDER Motorin Satışları (M3) (Ocak)

18:00
Türkiye TRY

PETDER Motorin Satışları (Yıllık) (Ocak)

18:00
Türkiye TRY

PETDER Fuel Oil Satışları (Ton) (Ocak)

18:00
Türkiye TRY

PETDER Fuel Oil Satışları (Yıllık) (Ocak)

18:00
Türkiye TRY

PETDER Gazyağı Satışları (M3) (Ocak)

18:00
Türkiye TRY

PETDER Gazyağı Satışları (Yıllık) (Ocak)

18:00
Türkiye TRY

PETDER Otogaz Satışları (Ton) (Ocak)

18:00
Türkiye TRY

PETDER Otogaz Satışları (Yıllık) (Ocak)

19:00
Türkiye TRY

BIST'te Yabancı Pay Alım-Satım Farkı ($) (Mart)

19:00
Türkiye TRY

BIST'te Yabancıların Pay Satımları ($) (Mart)

19:00
Türkiye TRY

BIST'te Yabancıların Pay İşlemleri ($) (Mart)

19:00
Türkiye TRY

BIST'te Yabancıların Pay Alımları ($) (Mart)

19:00
Yeni Zelanda NZD

QV Konut Fiyatları (Yıllık) (Mart)

20:00
Amerika USD

Baker Hughes Petrol ve Doğal Gaz Kule Sayısı (Haftalık)

20:00
Amerika USD

Baker Hughes Petrol Kule Sayısı (Haftalık)

20:00
Amerika USD

Baker Hughes Doğal Gaz Kule Sayısı (Haftalık)

20:00
Amerika USD

Baker Hughes Meksika Körfezi Kule Sayısı (Haftalık)

20:00
Amerika USD

Baker Hughes Kanada Kule Sayısı (Haftalık)

20:00
Amerika USD

Baker Hughes Kuzey Amerika Kule Sayısı (Haftalık)

22:00
Kolombiya COP

Üretici Fiyat Endeksi (Aylık) (Mart)

22:00
Kolombiya COP

Üretici Fiyat Endeksi (Yıllık) (Mart)

23:10
Bahreyn BHD

CI Ratings Kredi Notu (Nisan)

23:10
Bahreyn BHD

CI Ratings Kredi Notu Görünümü (Nisan)

23:10
Belçika EUR

Fitch Kredi Notu (Nisan)

23:10
Belçika EUR

Fitch Kredi Notu Görünümü (Nisan)

23:10
İsveç SEK

DBRS Kredi Notu (Nisan)

23:10
İsveç SEK

DBRS Kredi Notu Görünümü (Nisan)

23:10
İzlanda ISK

Moody's Kredi Notu (Nisan)

23:10
İzlanda ISK

Moody's Kredi Notu Görünümü (Nisan)

23:10
Slovenya EUR

Moody's Kredi Notu (Nisan)

23:10
Slovenya EUR

Moody's Kredi Notu Görünümü (Nisan)

23:10
Almanya EUR

S&P Kredi Notu (Nisan)

23:10
Almanya EUR

S&P Kredi Notu Görünümü (Nisan)

23:10
Fransa EUR

S&P Kredi Notu (Nisan)

23:10
Fransa EUR

S&P Kredi Notu Görünümü (Nisan)