Yükleniyor | Dövizmix
Dövizmix

Uluslararası Ticaret Nedir? Detaylar bu yazıda!

Bir ülkenin uluslararası ticaret rakamları ödemeler dengesinin cari denge alt kaleminde takip edilir. Yurt dışın amal satımına ihracat, yurt dışından mal alımına ithalat denir.Yurtdışı ile yapılan mal ticaretinin yanında turizm,nakliye, müteahhitlik,finansal hizmetler vb.hizmetlerde uluslararası ticaretin konusudur.Uluslararası ticaretin göstergesi olan cari denge rakamlarının yurtiçi gayri safi milli hasıla(GSYH) rakamları üzerinde etkisi vardır.Cari denge açık verdiği zaman GSYH'i azalmakta, fazla verdiği zaman ise GSYH artmaktadır.Bir ülkenin uluslararası ticaret hacmi o ülkenin ne kadar dışarıyla açık olduğunu, yani entegre olduğunu da gösterir.Alım ve satım rakamlarının toplamının GSYH'ye oranı bu göstergeyi sağlar.Uluslararası ticaret ihracat ve hizmet satımı anlamında farklı pazarlarda farklı müşteriler ve pazar payı edinilmesini sağladığı gibi, belirli malların üretimi için gerekli olan ancak ülkede olmayan veya sınırlı miktarlarda bulunan veya üretilen hammaddelerin veya hizmetlerin temin edilmesini sağlar.Uluslararası ticaret ülkeler arası serbest ticaret ile küreselleşme ile de doğrudan ilişkilidir.Özellikle 1989'da Berlin Duvarı'nın çökmesiyle birlikte sermaye hareketlerine olan sınırların kalkması ile birlikte doğrudan yabancı yatırımlar da bir artış yaşanmıştır.Bu artış ile birlikte birçok çokuluslu şirket üretimlerinin bir kısmını değişik ülkelere özellikle kendilerine ucuz işgücü sağlayan ve / veya hammadde kaynaklarını üreten gelişmekte olan ülkelere kaydırmışlardır.Bu kaydırma ile birlikte aynı çokuluslu şirketler bünyesinde kalsa bile ülkeler arasındaki ticaret hacmi artmıştır.

Ekonomik Takvim
13:00
Tüketici Güven Endeksi (Haziran) ILS - İsrail
Orta Volatilite Beklentisi
Açık-Kapalı Piyasalar
Tümünü Göster

TÜRKİYE - İstanbul
Açılış: 13 Temmuz 08:30
A.B.D - New York
Açılış: 13 Temmuz 16:30
ALMANYA - Frankfurt
Açılış: 13 Temmuz 10:00
AVUSTURYA - Viyana
Açılış: 13 Temmuz 10:04
AVUSTRALYA - Sidney
Açılış: 13 Temmuz 03:00
B.A.E. - Dubai
Açılış: 13 Temmuz 09:00
BREZİLYA - Sao Paulo
Açılış: 13 Temmuz 16:00
ÇİN - Gang Seng
Açılış: 13 Temmuz 04:30
DANİMARKA - Kopenhag
Açılış: 13 Temmuz 10:00
FİNLANDİYA - Helsinki
Açılış: 13 Temmuz 10:00
FRANSA - Paris
Açılış: 13 Temmuz 10:00
GÜNEY KORE - Busan Seul
Açılış: 13 Temmuz 03:00
HİNDİSTAN - Mumbai
Açılış: 13 Temmuz 06:45
HONG-KONG
Açılış: 13 Temmuz 04:30
HOLLANDA - Amsterdam
Açılış: 13 Temmuz 10:00
İSPANYA - Madrid
Açılış: 13 Temmuz 10:00
İSVİÇRE - Swiss
Açılış: 13 Temmuz 10:00
İNGİLTERE - London
Açılış: 13 Temmuz 10:00
İTALYA
Açılış: 13 Temmuz 10:00
JAPONYA - Tokyo
Açılış: 13 Temmuz 02:00
KANADA - Toronto
Açılış: 13 Temmuz 16:30
NORVEÇ - Oslo
Açılış: 13 Temmuz 10:00
PAKİSTAN - Islamabad
Açılış: 13 Temmuz 09:00
YENİ ZELENDA - Wellington
Açılış: 13 Temmuz 01:00
YUNANİSTAN - Atina
Açılış: 13 Temmuz 10:30
Tüm piyasalar kapalı.
Döviz Çevirici

Sosyal Hesaplarımız