Parasalcılık Nedir? Detaylar bu yazıda!

Monetarist ekonomistler para arzının ekonomi üzerinde etkili olduğuna inandıklarından merkez bankalarının para arzını kontrol etmeleri gerektiğine inanırlar.Monetarizme göre para arzı ile nominal milli gelir arasında önemli bir ilişki vardır.Nominal milli gelir para arzı ile paranın elden ele dolaşımı anlamına gelen parasal hızlandıranın çarpımına eşittir.Bu görüşte olan ekonomistler paranın dolaşım hızının uzun vadede değişmediğini düşündüklerinden nominal gelirdeki değişmenin sadece para arzındaki değişiklikle belirlenebileceğini söylerler.Onlara göre,para arzından gereğinden fazla bir artış kısa vadede ekonominin nominal büyümesini sağlamasına rağmen uzun vadede enflasyonda artışa neden olur.Monetaristlere göre enflasyon ya da deflasyonu kontrol etmek isteyen merkez bankaları para arzındaki gelişmeleri hedef almalıdırlar.Eğer bir ülkede enflasyon gereğinden fazla yüksekse yapılması gereken para arzını kısmaktır.Aynı şekilde deflasyon söz konusuysa para arzında genişlemeye gitmek gerekir.Monetaristler Keynesyen ekonomistler gibi bir ekonomide maliye politikası uygulamalarının para politikası uygulamaları kadar etkili olmadığını da iddia ederler.

BugünEn DüşükEn Yüksek
7,7806 7,8585
9,0779 9,2210
10,0064 10,1240
7,3692 7,4444
1.876,2900 1.891,9600
471,0670 477,2550
10.668,8200 10.884,6900
351,6500 363,8000
10,2600 10,5100
1,1664 1,1743
Açık-Kapalı Piyasalar
Tümünü Göster

Ekonomik Takvim

Sosyal Hesaplarımız

Facebook Instagram Twitter