Matrah Nedir? Detaylar bu yazıda!

Bu tutarın ilgili vergi oranı ile çarpılması sonucu ödenecek vergi tutarı hesaplanır.Verginin matrahı kazanca, belirli bir ekonomik kıymete veya işleme bağlı olarak hesaplanır.Örneğin gelir vergisi ve kurumlar vergisi matrahları kazanca bağlı olarak oluşur.Bireysel yatırımcıların elde ettikleri faiz gelirleri ile menkul kıymet işlemlerindeki sermaye kazançları; yıllık brüt ücretler ve maaşlar; elde edilen yıllık kira gelirleri gibi kazançlar gelir vergisi matrahını oluşturur.Şirketlerin faaliyetlerinden dolayı elde ettikleri net gelirler vergi öncesi kar olarak adlandırılır ve kurumlar vergisi matrahını oluşturur.Kazançların yanında sahip olunan gayrimenkuller, otomobiller, vbg nitelikteki varlıkların ekonomik değerleri vergi matrahını oluştururlar.Kredi faiz tutarı, yapılan satın alma tutarları gibi ekonomik değerler, katma değer vergisi(KDV), özel tüketim vergisi(ÖTV), bankacılık ve sigortacılık muameleleri vergisi(BSMV) gibi vergilerin hesaplanmasında kullanılan matrah değerleridir.

BugünEn DüşükEn Yüksek
7,6387 7,7833
8,9850 9,1418
9,8954 10,0445
7,2478 7,3652
1.885,1300 1.909,6700
466,0470 475,3850
10.711,4000 10.900,2700
356,6900 368,2600
10,5000 10,8400
1,1719 1,1771
Açık-Kapalı Piyasalar
Tümünü Göster

Ekonomik Takvim

Sosyal Hesaplarımız

Facebook Instagram Twitter